Gedrag van Gebruikers in de ECIW Org app

1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is bijvoorbeeld verboden om:

2. Het is de Gebruiker bovendien niet toegestaan om:

3. Als een Gebruiker handelt in strijd met het gestelde artikel 1 of 2 behoudt het ECIW Org team zich het recht voor het profiel van de Gebruiker direct aan te passen, te blokkeren of te verwijderen. Het ECIW Org team is niet verplicht de Gebruiker van de geblokkeerde of verwijderde profiel op de hoogte te stellen. De Gebruiker kan hier geen rechten aan ontlenen of vorderen.

4. De Gebruiker accepteert dat de ECIW Org app team, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door de Gebruiker aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 1 en 2. En dat alle gegevens zoals IP, email, app gebruik, logging of naam aan de rechterlijke macht zal worden overgelegd wanneer er sprake is van mogelijk misbruik, misbruik van de app of van andere gebruikers.

5. Alle meldingen van misbruik worden met zorg en in vertrouwen behandelt. Graag zo spoedig mogelijk het ECIW Org app team via email, appmisbruik@eencursusinwonderen.org, op de hoogte stellen van alle vormen van ongewenst gedrag, misbruik of misleidingen.

6. Door het aanvinken van “sta gebruikers toe contact met mij op te nemen” in je profiel, ga je akkoord met alle bovenstaande omgangsreglementen als ook dat andere Gebruikers je ongevraagd berichten kunnen sturen.

7. Het delen van je woonplaats is niet verplicht om gebruik te maken van de diensten van de app. Alle ingevoerde gegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden gewijzigd. Het verwijderen van het Gebruikers profiel kan door een email te versturen, vanaf het emailadres dat gebruikt is voor het aanmaken van het Gebruikers profiel, naar profiel@eencursusinwonderen.org met een verwijderverzoek.

8. Niemand, behalve de Gebruiker zelf, is verantwoordelijk of kan verantwoordelijk gehouden worden voor enig (positief of negatief) gevolg van het gebruik van de diensten die door ECIW Org app worden aangeboden.